HEBREW PRESS

דו”ח ממשלתי: פחות מ-1.5% ממקבלי השכר הגבוה בהיי-טק – ערבים
אוגוסט 27, 2017 – אנשים ומחשבים

שילוב ערבים בהייטק: יותר סטודנטים אך עדיין מעט מאד עובדים
ynet – אוגוסט 27, 2017

 ראיון עם יו”ר צופן, ד”ר רמזי חלבי והמהנדס חאזם גרה
ספטמבר 2017 – עושים סדר, הטלויזיה החינוכית

“הייטק צריך שינוי תודעתי ומחשבתי, של החברה הערבית וגם היהודית”
דצמבר 2, 2017 – כלכליסט

גידול של 50% במספר הסטודנטים הערבים הלומדים מקצועות היי-טק
יולי 4, 2016 – אנשים ומחשבים

סטודנט ערבי למדעי המחשב? יש לך 30% סיכוי להתקבל לעבודה
אוגוסט 27, 2017 – גלובס