קורסי עבר

קורסי התוכנה של צופן מקנים לתלמידים הבנה של תהליכי פיתוח תוכנה בחברות הייטק על רבדיה השונים. התלמידים לומדים שיטות לניתוח המערכת המפותחת, הבנת הצרכים העסקיים ושיטות נכונות למימוש הטכנולוגי.

בנוסף לתחומים המקצועיים, בכול מסלולי ההכשרה ניתנים שיעורים וסדנאות במיומנויות "רכות" ומגוון נושאי העשרה המקנים לתלמידים את הכלים להתמודדות במרכז הערכה, בראיון עבודה אישיותי וטכני, ניתן דגש על התהליכים הפורמלים וההיבטים האישיים שיעברו במהלך השתלבותם במקום עבודה, חשיבותה של העבודה בצוות, מחויבות מהי, שאיפה לחדשנות ועוד.

מחזור 12 – קורס מעשי בג'אווה ובפיתוח לאנדרואיד, 2013

נושא

התוכן הנלמד

יומי

שעות

מבואות

מבוא והעמקה בנושאי תכנות מונחה עצמים

2

18

Java

פיתוח תוכנה בשפה

16

144

SQL

פיתוח תוכנה וחיבוריות למסדי נתונים

2

18

Android  

פיתוחGUI  , קישור לשרת

15

135

פרוייקט

10

90

סה"כ  טכניים

 

43

405

סה"כ  העשרה

מציאת עבודה – 8 ש'
פיתוח כישורי חשיבה – 8 ש'
העצמה – 12 ש'

5

28

סה"כ

 

48

433

מחזור 10+11 (בשיתוף עם חברת אמדוקס) – קורס פיתוח מעשי בג'אווה, 2012

נושא

התוכן הנלמד

יומי

שעות

מבואות מבוא והעמקה בנושאי תכנות מונחה עצמים

2

18

Java פיתוח תוכנה בשפה

29

261

SQL פיתוח תוכנה וחיבוריות למסדי נתונים

5

45

Linux OS תפעול מערכת ההפעלה, הגדרות ופיתוח תוכנה בסביבה זו

7

63

סה"כ  טכניים

 

43

387

סה"כ  העשרה מציאת עבודה – 16 ש'
פיתוח כישורי חשיבה – 14 ש'
העצמה – 12 ש'

5

42

סה"כ  

48

429

המחזור התשיעי – קורס בדיקות תוכנה אוטומטיות / דצמבר 2011:

נושא

התוכן הנלמד

ימי לימוד

מבואות

מבוא לתכנות

שיטות בתכנות ותכנון פיתוח תוכנה

עקרונות מע' הפעלה

1

פיתוח תוכנה

VB scripts scripting language

6

בדיקות תוכנה

מתודולוגיות ושיטות בדיקה

2

ניתוח מערכת וכתיבת STP

4

תכנון וכתיבה של בדיקות תוכנה – STD

4

ביצוע בדיקות ודיווח תקלות

3

סיכות ממצאים- STR

2

פיתוח בדיקות אוטומטיות

מתודולוגיות ושיטות פיתוח אוטומציה

שימוש ב QTP

פרוייקט

13

פיתוח חשיבה טכנולוגית, ראייה עסקית וניהול דיונים טכנולוגים

קו"ח וראיונות

הכנה למרכזי הערכה, חיפוש עבודה, ראיונות, חידות, מיפוי תעשיית הייטק, הצגת פרוייקט

5

המחזור השמיני – קורס תקשורת נתונים ואינטרגרציה / אוגוסט 2011:

נושא

התוכן הנלמד

ימי לימוד

מבואות

מבנה המחשב

מערכות הפעלה

אינטרנט

מבוא לרשתות

מבוא למערכות מידע והנדסת תוכנה

3

פיתוח תוכנה

VB scripts scripting language

3

בדיקות תוכנה

מתודולוגיות ושיטות בדיקה

3

תקשורת מחשבים

Networking Fundamentals And TCP/IP

5

Advanced networking

5

בסיסי נתונים

מבוא ל SQL

2

שאילתות ופונקציות

מערכות הפעלה

Unix Introduction

5

Shell scripting

2

פיתוח תוכנה

Java scripts scripting language

2

פרוייקטים

פרוייקט גמר

5

פיתוח חשיבה טכנולוגית, ראייה עסקית וניהול דיונים טכנולוגים

קו"ח וראיונות

הכנה למרכזי הערכה, חיפוש עבודה, ראיונות, חידות, מיפוי תעשיית הייטק, הצגת פרוייקט

5

המחזור השביעי – קורס תקשורת מחשבים ובדיקות תוכנה / מרץ 2011:

נושא

התוכן הנלמד

ימי לימוד

תקשורת מחשבים

Networking Fundamentals And TCP/IP

6

בדיקות תוכנה

מתודולוגיות ושיטות בדיקה

8

Quality Center

Testing automation- HP QTP

3

בסיסי נתונים

מבוא ל SQL

5

שאילתות ופונקציות

היכרות עם SQL Server

מערכות הפעלה

Unix Introduction

6

פיתוח תוכנה

VB scripts scripting language

3

פרוייקטים

פרוייקט גמר

5

פיתוח חשיבה טכנולוגית, ראייה עסקית וניהול דיונים טכנולוגים

קו"ח וראיונות

הכנה למרכזי הערכה, חיפוש עבודה, ראיונות, חידות, מיפוי תעשיית הייטק, הצגת פרוייקט

5

המחזור השישי – קורס פיתוח RT embedded system / נובמבר 2010:

נושא

התוכן הנלמד

ימי לימוד

תקשורת מחשבים

Networks and Communication concepts

3

פיתוח תוכנה

C for Real-Time Developers

3

Real-Time C++

5

Developing for Embedded Linux

3

Advanced C++ for Embedded Systems

7

מערכות הפעלה

מבוא למערכת Unix

3

Real time operation systems

4

מבוא לתכנות

Embedded Linux Basics

4

Embedded Linux training

3

מבוא לתכנות בשפת C

2

פרוייקטים

פרוייקט אמצע

5

פרוייקט גמר

6

פיתוח חשיבה טכנולוגית, ראייה עסקית וניהול דיונים טכנולוגים

קו"ח וראיונות

הכנה למרכזי הערכה, חיפוש עבודה, ראיונות, חידות, מיפוי תעשיית הייטק, הצגת פרוייקט

8

המחזור החמישי – קורס פיתוח JAVA עם התמחות ב-FEE / יולי 2010:

נושא

התוכן הנלמד

ימי לימוד

פיתוח תוכנה (Java)

Java – Getting Started

Object Oriented Programming

Identifiers, Keywords & Types

Expressions & Flow Control

Arrays

Class Design

Advanced Class Features

Exceptions

Text Based Applications

Threads

Advanced I/O Streams

Networking

J2SE Packages

Effective Java

Exception Handling

Java Collections & Arrays

JDBC

6

XML

XML overview

XML syntax

XML elements

XML attributes

XML validation

XML validator

XML with XSSL

XML parser

3

XML Application Development & Using XML with Java

Introduction to DOM4J

Using XML with DOM4J

Introduction JAXP

Using JAXP

XSLT

XML and Server side XSLT conversions

1

Java Server Pages (JSP) + Servlets

Web infrastructure

Java Servlet model

Implementing Servlet API 2.3

Servlet life cycle

Using Cookies

Managing HTTP sessions

Session events

Servlet Filters

Servlet Context

Java Server Page (JSP) model

JSP Syntax

JSP Objects, Directives & XML Elements

Using Taglib

Java Beans in JSP

6

Enterprise Java Beans + Project

Introduction to J2EE

EJB Architecture

EJB Application development path

EJB Application packaging and deployment

Deployment Descriptor

Session Beans

Entity Beans Overview

Message Driven Beans

EJB utilities

Transaction Management Security

RMI (Architecture, Factory DP)

JNDI – Overview

JMS

56

Web Services for Java Developers

Introduction to web services

Web services on Weblogic platform

Web services security

8

מערכות הפעלה

מבוא למערכת Unix

3

Kernel

File system & structure

Login & Authentication

Wildcards

Shells

Editors- VI & EMACS

Scripting in KSH/CSH

שפת הסקריפטים

Real time operation systems

בסיסי נתונים

Databases overview

3

RDBMS

Basic Selects

Ordering the result set

Restricting rows

Scalar functions and arithmetic

Column functions and grouping

Retrieving data from multiple tables

Using Sub queries

פרוייקטים

פרוייקט אמצע

3

פרוייקט גמר

4

פיתוח חשיבה טכנולוגית, ראייה עסקית וניהול דיונים טכנולוגים

קו"ח וראיונות

הכנה למרכזי הערכה, חיפוש עבודה, ראיונות, חידות, מיפוי תעשיית הייטק, הצגת פרוייקט

5

המחזור הרביעי – קורס פיתוח ובדיקות תוכנה / אפריל 2010:

נושא

התוכן הנלמד

ימי לימוד

תקשורת מחשבים

תקשורת (פרוטוקולי  TCP/IP , OSI , רכיבי רשת וכו')

3

בדיקות תוכנה

מתודולוגיות ושיטות בדיקה

7

כלים אוטומטיים לבדיקות

8

הכנה ל הסמכה ל-      ISTQB

3

פרויקט סיום

6

מערכות הפעלה

מבוא למערכת  Unix

3

מבוא לתכנות

מבוא למערכות מידע והנדסת תוכנה

2

מבוא לתכנות

2

שפות תכנות ושפות סקריפטינג

7

בסיסי נתונים

מבוא ל SQL

8

שאילתות ופונקציות

היכרות עם SQL Server

פרוייקט אמצע

פיתוח חשיבה טכנולוגית, ראייה עסקית וניהול דיונים טכנולוגים

קו"ח וראיונות

הכנה למרכזי הערכה, חיפוש עבודה, ראיונות, חידות, מיפוי תעשיית הייטק, הצגת פרוייקט

7

המחזור השלישי – קורס פיתוח זמן אמת, מערכות משולבות מחשב ותקשורת / נובמבר 2009:

נושא

התוכן הנלמד

ימי לימוד

תקשורת מחשבים

Networks and Communication concepts

3

פיתוח תוכנה

C for Real-Time Developers

3

Real-Time C++

5

פרוייקט אמצע

5

Developing for Embedded Linux

3

Advanced C++ for Embedded Systems

3

Java in Embedded Linux Systems

3

פרוייקט סיום

6

מערכות הפעלה

מבוא למערכת Unix

2

שפת הסקריפטים

2

Real time operation systems

4

מבוא לתכנות

Embedded Linux Basics

2

Embedded Linux training

5

מבוא לתכנות בשפת C

1

פיתוח חשיבה טכנולוגית, ראייה עסקית וניהול דיונים טכנולוגים

קו"ח וראיונות

הכנה למרכזי הערכה, חיפוש עבודה, ראיונות, חידות, מיפוי תעשיית הייטק, הצגת פרוייקט

5

המחזור השני – קורס פיתוח טכנולוגיות מתקדמות (דוט נט) / נובמבר 2009:

נושא

התוכן הנלמד

ימי לימוד

בדיקות תוכנה

Certified Tester Foundation Level – ISTQB

9

Testing practical project – Planning & Preparation Phase

9

Communication & presentation skills in testing

1

בסיסי נתונים

Introduction to Databases and SQL

3

מערכות הפעלה

Unix Introduction

6

פיתוח תוכנה

K-shell scripting language

5

Perl scripting language

4

Scripting project

3

C# language

11

תקשורת מחשבים

Network Concepts and general knowledge

1

פיתוח חשיבה טכנולוגית, ראייה עסקית וניהול דיונים טכנולוגים

קו"ח וראיונות

הכנה למרכזי הערכה, חיפוש עבודה, ראיונות, חידות, מיפוי תעשיית הייטק, הצגת פרוייקט

5

המחזור הראשון – קורס בודקי תוכנה / יולי 2008

נושא

התוכן הנלמד

ימי לימוד

תקשורת מחשבים

Introduction to Databases and SQL

3

Unix Introduction

6

Network Concepts and general knowledge

1

פיתוח תוכנה

Kshell scripting language

5

Perl scripting language

4

Scripting project

3

בדיקות תוכנה

Certified Tester Foundation Level – ISTQB

9

Testing practical project – Planning & Preparation Phase

9

Communication & presentation skills in testing

1

מבוא לתכנות

C Refresh

3

C# language

8

פיתוח חשיבה טכנולוגית, ראייה עסקית וניהול דיונים טכנולוגים

קו"ח וראיונות

הכנה למרכזי הערכה, חיפוש עבודה, ראיונות, חידות, מיפוי תעשיית הייטק, הצגת פרוייקט

5

עיצוב ופיתוח Sanapix

כל הזכויות שמורות צופן © 2013