קישורים

 • סיכוי  –  לקידום שויון אזרחי

עמותת סיכוי היא ארגון משותף ליהודים ולערבים, אזרחי המדינה, אשר נטלו על עצמם להביא לשוויון אזרחי מלא ביניהם. האג'נדה של העמותה ופעילותה נגזרות מדיאלוג שוטף וגלוי בין הערבים והיהודים חברי הצוות המקצועי והוועד המנהל, אשר באים מן הזרם המרכזי בציבור שלהם. היעד של עמותת סיכוי הוא לקדם שוויון בכל התחומים והרמות, בין האזרחים היהודים והערבים-פלסטינים בישראל, תוך שמירה על כבוד האדם.

 • קו משווה

קו משווה, קואליציית המעסיקים לשוויון לאקדמאים ערבים, הוקמ�� על ידי דב לאוטמן וארגוני המעסיקים המובילים במשק. קו משווה חרטה על דגלה לקדם סביבה עסקית פתוחה ושוויונית ולהגדיל משמעותית את מספר האקדמאים הערבים המשולבים בחברות עסקיות (פרטיות וציבוריות) בתפקידים ההולמים את כישוריהם, והמתוגמלים בהתאם.

 • מוסאוא והכוון

מרכז מוסאוא פועל להשגת זכויות כלכליות, חברתיות, תרבותיות ופוליטיות לערבים הפלסטינים אזרחי ישראל, תוך הכרה בייחודם הלאומי, תרבותי והיסטורי כמיעוט יליד. המרכז פועל לבנות חברה דמוקרטית נטולת גזענות ונאבק בכל צורות האפליה על בסיס לאומי, עדתי, דתי, מעמדי, מגדרי, מוגבלות פיזית או נפשית.

 • WAVO- נשים נגד אלימות

העמותה מפעילה מרכז סיוע לנפגעות אלימות ותקיפה מינית, מקלט ודירת מעבר לנשים מוכות ערביות, ילדיהם ונערות, קו חם לנפגעות תקיפה מינית וליווי בתהליך המשפטי והעלת מודעות בעזרת כנסים והרצאות.

 • שתילארגון שתיל פועל למען חיזוק הסולידריות החברתית והערבות ההדדית, תוך הצלבת מאמצים בין המאבקים השונים, ולמען בנייה של אלטרנטיבות ובריתות בין הכוחות המחויבים לשינוי חברתי. שתיל הוא ארגון של אנשי מקצוע ומתנדבים המאמינים בשינוי חברתי ומספקים שירותי תמיכה ויעוץ לארגונים העוסקים בנושא.
 • הרשות לפיתוח כלכלי במגזר הערבי
 • המרכז היהודי ערבי לפיתוח כלכלי

העיקרון המנחה של המרכז הוא כי שיתוף פעולה כלכלי, המשלב את פיתוחה של חברה ערבית מצליחה בישראל, מהווה תנאי הכרחי לְשלום, לְרווחה ולְיציבות כלכלית הן בישראל והן באזור כולו. המרכז פועל על בסיס ההנחה שהמשאב העיקרי של מדינת ישראל הוא האנשים החיים בה, וכי כוחה של המדינה מבוסס על הדמוקרטיה והפלורליזם המונהגים בה.

 • אגודת הגליל

אגודת הגליל, האגודה הלאומית הערבית למען מחקר ושירות רפואי, פועלת למען השגת תנאי בריאות, סביבה וכלכלה שוויוניים לערבים פלסטינים בישראל.

 • רשת הון סיכוי לישראל

רשת הון סיכוי לישראל (IVN – Israel Venture Network) היא ארגון של יזמות פילנתרופית בתחומי החינוך, החברה והתעסוקה. IVN מתמקדת ביצירת פתרונות מערכתיים, גמישים ובני הרחבה כדי לטפל במשברים בתחומי החברה, החינ��ך והתעסוקה.

 • אינג'אז

אינג'אז – מרכז מקצועי לקידום הרשויות המקומיות הערביות היא שותפה מרכזית של צופן בפרוייקט המשולש של הEU

 • עולים ביחד

עולים ביחד – באנדליי וודליי: מנהיגות ומצוינות לאקדמאים יוצאי אתיופיה

חברות הדרכה בתחום ההייטק:

 • המרכז הישראלי לתקשורת – IITC
 • סלע – מערכות תוכנה
 • מדיאטק – מקבוצת מטריקס (ג'ון ברייס הדרכה)
 • מרכז קריירה – קו משווה

עיצוב ופיתוח Sanapix

כל הזכויות שמורות צופן © 2013