רקע

העדרם של ערבים בכלכלת ההיי טק הישראלית הוא כשל שוק ממדרגה ראשונה. תעשיית ההיי טק הישראלית צריכה עוד מהנדסים, יש אלפי בוגרי מדעים מדוייקים ערבים המועסקים שלא במקצועם והכלכלה סובלת מחוסר ההשתתפות של האזרחים הערבים בשוק העבודה ומהעוני הנלווה לכך.

הערבים  אזרחי ישראל הם 18% מאזרחי ישראל אבל תורמים רק ל 8% מהתוצר הלאומי הגלמי של המדינה.

  • ההכנסה החדשית ברוטו למשק בית בישראל היא 13,246 ש"ח לעומת 7,590 למשק בית באוכולוסיה הערבית
  • אחוז משקי הבית מתחת לקו העוני הוא 19.9% בעוד ש 53% ממשקי הבית הערביים מצויים מתחת לקו העוני.

אחוז השתתפות הנשים הערביות בכח העבודה בישראל הוא 22% בלבד.

  • באוכולוסיה הכללית אחוז ההשתתפות בשוק העבודה אצל נשים הוא 52%.
  • תשעת אלפים מתוך עשרת אלפים נשים אקדמאיות ערביות מוגדרות כמי שהתייאשו ממציאת עבודה. מומחים מאמינים כי אם היתה מוצעת להן עבודה בשכר מרביתן היו בוחרות לעבוד וכי אז אחוזי התעסוקה של נשים ערביות היו משתווים כמעט לאלה של האוכלוסיה הכללית בישראל.

רק 20% מן הערבים בעלי תואר במדעים מדוייקים "עובדים במקצוע".

  • 44% מן הערבים בעלי תואר במדעים מדוייקים עובדים בהוראה
  • רק 51% מן הערבים שלמדו משפטים, ראיית חשבון ומנהל עסקים עובדים בתעסוקה רלבנטית להשכלתם
  • מתוך 85,000 משרות היי טק בישראל, 1,200 מאויישות על ידי ערבים
  • ב 2007 היו רק 350 עובדים ערבים בהיי טק בישראל.

עיצוב ופיתוח Sanapix

כל הזכויות שמורות צופן © 2013